Det finns en nyfikenhet hos de flesta att följa nyhetsflöden och att hålla sin allmänbildning på topp. Kanske är det för vissa en fråga om att kunna konversera och diskutera samhället med andra likasinnade, medan det för andra helt enkelt kan handla om att stilla en nyfikenhet. I samband med OS är nyhetsbevakningen alltid större än annars.

För att hålla sig a jour med vad som sker runt om på jorden, vänder sig de flesta till tidningar eller nyhetssändningar på TV. Dock är det i allt högre grad en aktivitet som man uträttar på internet. Det finns ingen annan nyhetskanal som uppdateras lika snabbt och vill man ha koll på senaste nytt, är internet och diverse tidningars hemsidor, vägen att gå.

Dagsfärskt innehåll

Att jobba på en tidning är någonting som kräver en hel del snabbhet för att man skall hinna få ut allting i tid. Om någonting hänt under natten skall det helst vara med i den tidning som kommer ut på morgonen och om så inte skulle vara fallet, krävs förmodligen en omarbetning av informationen för att man skall kunna släppa den med nästa upplaga.

På internet kan man korrigera och uppdatera i realtid. Den som besöker hemsidan kan därför ofta ta del av all information redan minuterna efter det att tidningen som driver hemsidan har fått reda på informationen. På detta vis kan man hålla sig allmänbildad i en helt annan utsträckning än vad som tidigare var fallet. Det höjer också ribban ytterligare för hur snabb rapportering som krävs.