WooCommerce är ett E-handelssystem. MTD är ett nätverk distributörer av främst morgontidningar i Sverige. Ett litet plugin är kopplingen mellan dessa två…

Lär dig mer om WooCommerce

WooCommerce är ett E-handelssystem som kan användas på webbplatser som har WordPress som CSS-system. WordPress är alltså grunden till webbplatsen medan WooCommerce är ett plugin som skapar unika funktioner och tjänster. Att ladda hem samt aktivera WooCommerce är gratis och gör att en E-handel kan vara igång på någon timme. Det som däremot kostar är de administrativa tjänster som kopplas på. Detta med exempelvis betalningslösningar och logistiklösningar. Inom logistiklösningar hittas exempelvis ett plugin med namnet Woo Pacsoft Unifaun.

Lär dig mer om Woo Pacsoft Unifaun

Det som ”binder samman” WooCommerce med distributionsnätverket MTD är pluginet Woo Pacsoft Unifaun. Den information som lämnas vid en beställning (i en E-handel som har WooCommerce) skickas vidare (via pluginet) till Unifaun. Där används den automatiskt för att skapa de logistikordrar som behövs till MTD.

Lär dig mer om MTD

MTD är främst känt för att distribuera morgontidningar i Sverige. Det är även från denna service som de har sitt namn. Men över tid har tjänsten breddats och idag distribuerar de mer än bara tidningar. På dess hemsida nämns exempelvis:

  • Morgontidningar
  • Tidskrifter
  • Spelkuponger
  • Paket

Det som gör MTD unika är deras leveransmöjligheter. De levererar paket alla veckans dagar och kan leverera paket på platser där många andra logistikföretag inte har utkörning. Detta kan ske genom att de samordnar utkörning med distribution av exempelvis morgontidningar. MTD levererar ca 1 miljon leveranser varje natt, året om.

Lär dig mer om – Från WooCommerce till MTD

Som visas ovan går det att koppla samman WooCommerce med Unifaun och på detta sätt automatiskt skapa de logistikordrar som behövs för att skicka kollin med MTD. För exempelvis en E-handlare skapar detta flera tydliga fördelar. Framförallt handlar det om att få ett tydligare och snabbare flöde av information. Eftersom allt sker automatiskt är det enda som behöver genomföras är att logga in på Unifaun och skriva ut de ordrar som önskas. Det är även där som inställningar kan göras kring exempelvis vilken notifiering som ska användas samt om överföring av information ska ske automatiskt eller manuellt. Med andra ord när informationen ska skicka från WooCommerce till Unifaun.