Vad är ett konglomerat?

Ett konglomerat kan vara en samling med företag som bedriver olika verksamheter, företagsidén kommer från Usa och spred sig till Europa efter andra världskriget. Det man ville uppnå med denna företagsidé var att sprida riskerna i olika affärsområden och lönsamheten skulle vara långsiktig.

I början ökade dock kostnaderna för det administrativa arbetet eftersom att ledningen till dom första konglomeraten ofta saknade kompetensen för att hantera företag inom flera olika branscher.

Ett konglomerat behöver inte vara en samling olika företag utan kan även vara t ex den kommunala verksamheten som uppdelad i flera olika förvaltningar med vitt skilda uppdrag.

Fler intressanta finans artiklar finns att läsa!