Royal Dutch Shell samarbetar med energiföretaget Eneco och byggföretaget Van Oord för att bygga två vindkraftverk i den nederländska delen av Nordsjön, meddelade företagen på onsdagen. Anbudet för vindkraftsparkerna, med en total kapacitet på 750 megawatt (MW), är öppet fram till den 14 mars för anbud som inte kräver några subventioner på elpriser. Holländarna var bland de första att erbjuda ett ”nollsubventionsanbud” för vindkraft 2017. Sveriges Vattenfall vann rätten att bygga en vindkraftpark på 700 MW utan subventioner.

Vattenfall har sagt att de också tänkt lägga anbud på det senaste projektet. Detta är det fjärde av fem projekt av den nederländska regeringen i ett försök att bygga upp en kapacitet på 3,500 MW i vindkraftverk till havs senast 2023. Ett konsortium mellan Shell och Eneco vann det andra anbudet 2016 för en subvention som motsvarade 0,0545 euro per kilowattimme, vilket var ett mycket lågt pris vid den tiden. Priset för att locka företag som bygger vindkraftparker till havs har fortsatt att falla. Den ökande efterfrågan på vindkraft, tekniska framsteg och konkurrens bland turbintillverkare har minskat byggkostnaderna drastiskt. Nederländerna planerar att öka kapaciteten för sina havsbaserade vindkraftverk med 7 000 MW mellan 2024 och 2030. Landet ämnar bättra på sitt rykte som ett av de mest förorenande länderna i Europa.