En av de mest förekommande frågorna vid byte av en fastighets stammar är hur lång tid ett stambyte i Stockholm tar att göra färdigt. Det tar 1 – 2 år om ett vanligt stambyte ska ske. Men det påverkar bara de som bor i lägenheterna under mellan 6 och 8 veckor. Det finns även flera faktorer som kan påverka tidsaspekten.

Från idé till planering och genomförande av stambyte i Stockholm

Stambyte är ett mycket stort renoveringsprojekt och kräver därmed en lång planering. Först undersöks rören för att avgöra när stambyte behöver ske. Visar undersökningen att rören behöver bytas ut undersöker byggkonsulter vidare i vilken omfattning som arbetet ska ske.

Samtidigt måste de som bor i lägenheterna få information om att stambyte behöver ske samt hur detta påverkar deras boende under renoveringsperioden. Det är i detta läge som frågor uppstår som exempelvis:

  • Hur lång tid tar ett stambyte?
    Det frågan syftar på är hur lång tid det tar att genomföra renovering i lägenheten, inte hela projektets löptid. Man kan räkna med ungefär 6 till 8 veckor som hantverkarna behöver vara i lägenheterna.
  • Kan vi bo kvar under renoveringen?
    Ja, i de allra flesta fall kan de boende bo kvar under renoveringen. Men det innebär att man får bo i ca 2 månader ”i renoveringen” med allt vad det innebär. Exempelvis kommer hantverkare att arbeta dagtid och toalett samt dusch kan vara avstängd.
  • Kommer hyran höjas?
    ”Kommer hyran höjas?” är tillsammans med ”Hur lång tid tar ett stambyte?” en av de mest vanliga frågorna. En oro finns hos lägenhetsinnehavarna att hyran ska bli mycket dyrare efter stambytet – vilket det även kan bli.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Ett partiellt stambyte innebär att delar av stambytet sker successivt. Detta kan ske över en lång period av 1 – 10 år. Från att frågan lyftes kring stambyte till att detta är genomfört kan det alltså vara över 10 år. Men det betyder inte att frågan ligger på is – bara att det är en längre arbetsprocess och det stora stambytet inte behövde genomföras omgående.

Även om hyresgästerna motsätter sig

En annan punkt som kan göra att stambytet drar ut på tiden är om hyresgästerna motsätter sig stambytet. Detta kan ske just utifrån att de är rädda att avgiften ska höjas så mycket att de inte har råd att bo kvar. Samtidigt är detta en renovering som inte bara kan ”skjutas upp” då dåliga rör kan skapa stora ekonomiska förluster via vattenskador.